Senin, 09 Maret 2009

PERBANDINGAN AL QUR'AN DAN KITAB HADIS


Al Qur’an

Kitab hadis

Isi

Wahyu Allah

Perkataan, perbuatan, dan sikap Rasul Allah

Yang menyampaikan?

Rasul Allah

Penulis kitab hadis

Isinya diketahui Rasul Allah?

Ya

Tidak

Kebenaran isinya dijamin Allah dan Rasul-Nya?

Ya

Tidak

Allah memerintahkan mengimaninya?

Ya

Tidak


Muhammad

Penulis kitab hadis

Kedudukan di sisi Allah?

Rasul Allah

Tidak ada

Allah memerintahkan mengimaninya?

Ya

Tidak

Allah memerintahkan menaatinya?

Ya

Tidak